Historik

Man kan tro att biodling pågått inom vårt område sen tidigt 1900 tal. Några viktiga ”uppfinningar” som tex honungsramen gjordes under senare delen av 1800 talet i Ryssland och den tillsammans med olika kupmodeller underlättade biodlandet för gemene man.
Västra  Medelpads  Biodlarförening bildades våren år 1931 av tre stycken biodlarentusiaster. Dessa män hade sannolikt hållit på med biodling ett antal år innan dom tillsammans startade föreningen.
 Medlemsantalet ökade stadigt under följande år. Andra världskriget med sin brist på livsmedel gjorde att många var intresserade av alternativ till traditionella livsmedel. Och bl.a därför uppstår en ”honungsboom” där efterfrågan vida överstiger tillgången.
1931, när föreningen startar, har dom tre medlemmarna ca 20 samhällen tillsammans. I mitten av andra världskriget, 1942, har antalet samhällen i föreningen ökat till 125 st.

Vid slutet av 1980-talet var drygt 40 st biodlare ansluten till föreningen. Sedan följde en nedåtgående trend då medlemsantalet mer än halverades fram till år 2005 där trenden bryts.
Nuvarande medlemsantal ca: 20 st.  . 
 Biodlingen bedrivs i huvudsak i Ljungans dalgång inom Ånge kommun, från Turingebyarna i väster till Stöde i öster.
Varroa har ännu inte konstaterats inom föreningens verksamhetsområde.                
Ljungan och anslutande vattendrag bidrar till en balanserad luftfuktighet sommartid. Dalgången är relativt vindskyddad. Den rika vilda floran ger en ljus och välsmakande honung.
De fyra årstiderna är väl markerade. Perioder med sträng kyla under vinterhalvåret. Sommaren bjuder som regel på ett omväxlande väder. Ibland varmast i landet.
Förutsättningarna för biodling är goda, men ogynnsamt väder och andra omständigheter kan ibland fördärva säsongen för biodlaren.
Anamma då vad biodlare Algot Bergman präntade i 1979:års styrelseberättelse:
 ”Men det är känt att en biodlare hellre ser framåt med förhoppning, än bakåt med ruelse och pessimism”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar